Java based Twitter Chat (IM) client built as a group project for a class.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
Chris Wiegman 62399c1cde Initial Commit 8 lat temu
ChatSession.java Initial Commit 8 lat temu
Controller.java Initial Commit 8 lat temu
FriendsList.java Initial Commit 8 lat temu
GetDms.java Initial Commit 8 lat temu
OpenURL.java Initial Commit 8 lat temu
README.md Initial Commit 8 lat temu
Stray.java Initial Commit 8 lat temu
TwitterChat.java Initial Commit 8 lat temu
exit.png Initial Commit 8 lat temu
icon.png Initial Commit 8 lat temu

README.md

Twitter-Chat

Java based Twitter Chat (IM) client.

This is an IM client using the Twitter API to treat DMs as Instant messages.

This was done as a class project with Daniel Houle in the Summer of 2011. Perhaps someone else could find it useful.