Files for my "Escaping big tech" Traefik presentation on 13 Feb, 2020
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Deze repo is gearchiveerd. U kunt bestanden bekijken en het klonen, maar niet pushen of problemen/pull-requests openen.
 
 
 
 
Chris Wiegman b4932fafdd
Initial commit
5 maanden geleden
data/conf Initial commit 5 maanden geleden
.freshrss.env.sample Initial commit 5 maanden geleden
.gitignore Initial commit 5 maanden geleden
.mariadb.env.sample Initial commit 5 maanden geleden
.wallabag.env.sample Initial commit 5 maanden geleden
.yourls.env.sample Initial commit 5 maanden geleden
README.md Initial commit 5 maanden geleden
Slides.pdf Initial commit 5 maanden geleden
docker-compose.yaml Initial commit 5 maanden geleden

README.md

Self Hosted Configuration

A self-hosted configuration to help escape big tech.

  • Wallabag
  • Yourls
  • FreshRSS
  • NextCloud