WordPress VIP site for Primary Vagrant
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
 
 
Chris Wiegman 75c0cd4891 Update .gitignore 3 lat temu
config Initial commit 3 lat temu
wp-content Initial commit 3 lat temu
.gitignore Update .gitignore 3 lat temu
.htaccess Initial commit 3 lat temu
README.md Upgrade readme 3 lat temu
index.php Initial commit 3 lat temu
local-config.php Initial commit 3 lat temu
pv-hosts Initial commit 3 lat temu
pv-init.sh Updated for new Primary Vagrant folder structure 3 lat temu
pv-mappings Updated for new Primary Vagrant folder structure 3 lat temu
vip.wordpress.pv.pp Fix path 3 lat temu
wp-cli.yml Initial commit 3 lat temu
wp-config.php Initial commit 3 lat temu

README.md

Primary Vagrant

A WordPress VIP site configuration for Primary Vagrant

Installation

Clone the Primary Vagrant VIP Add-on to www/vip in your Primary Vagrant Folder

git clone https://github.com/ChrisWiegman/Primary-Vagrant-VIP.git user-data/sites/vip

Copy vip.wordpress.pv.pp to the user-data/vhosts folder

Run Vagrant up.

Access

To access the WordPress VIP development site:

URL: http://vip.wordpress.pv

Username: admin

Password: password

Note

Due to a bug in WP-CLI 0.23.1 provisioning will through errors. To correct do the following

  1. SSH into the box vagrant ssh
  2. Upgrade wp-cli to the latest nightly build sudo wp cli update --nightly --allow-root

This notice will go away when WP-CLI 0.24 is released but there is currently no scheduled time for the release. For more information on the issues please see [https://github.com/wp-cli/wp-cli/issues/2627]