A Drupal module that creates a block in which you can display a random Youtube video from a given pool.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
Chris Wiegman e77e25c112 Update to current Youtube embed code and minor refactoring. 7 lat temu
README.md Initial commit 7 lat temu
youtuberotate.info Add existing module Code 7 lat temu
youtuberotate.install Update to current Youtube embed code and minor refactoring. 7 lat temu
youtuberotate.module Update to current Youtube embed code and minor refactoring. 7 lat temu

README.md

Drupal-Youtube-Rotator

A Drupal module that creates a block in which you can display a random Youtube video from a given pool.