Tiny Tiny RSS for Docker
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
 
Chris Wiegman dd36c78774
Add postgres support
9 miesięcy temu
Dockerfile Add postgres support 9 miesięcy temu
README.md Initial commit 9 miesięcy temu
entrypoint.sh Initial commit 9 miesięcy temu
php.ini Initial commit 9 miesięcy temu
ttrss.conf Update pid info 9 miesięcy temu

README.md

Tiny Tiny TSS for Docker