PHP images for Docker WordPress development based off images I originally built for UF Health.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Deze repo is gearchiveerd. U kunt bestanden bekijken en het klonen, maar niet pushen of problemen/pull-requests openen.
 
 
 
Chris Wiegman 5c9213d530
Add .gitignore
1 jaar geleden
01-Core Update makefiles to correct target 1 jaar geleden
02-Frameworks Use correct parent image 1 jaar geleden
.gitignore Add .gitignore 1 jaar geleden
Makefile Initial commit 1 jaar geleden
README.md Update readme with credit to UF HEalth 1 jaar geleden

README.md

Docker PHP Images

PHP images built specifically for WordPress and PHP development.

This project is a fork of a project I originally built for UF Health.