Apache images for Docker WordPress development based off images I originally built for UF Health.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Bu depo arşivlendi. Dosyaları görüntüleyebilir ve klonlayabilirsiniz ama işlem gönderemez ve konu/değişiklik isteği açamazsınız.
 
 
Chris Wiegman ebd3a6a482
Add .gitignore
1 yıl önce
01-Core Update image maintainer 1 yıl önce
02-Extensions Use correct parent image 1 yıl önce
.gitignore Add .gitignore 1 yıl önce
Makefile Initial commit 1 yıl önce
README.md Update the readme 1 yıl önce

README.md

Docker Apache Images

Apache images built specifically for WordPress and PHP development.

This project is a fork of a project I originally built for UF Health.