Apache images for Docker WordPress development based off images I originally built for UF Health.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Den här utvecklingskatalogen är arkiverad. Du kan se filer och klona katalogen, men inte öppna ärenden eller genomföra push- eller pull-förfrågningar.
 
 
Chris Wiegman ebd3a6a482
Add .gitignore
1 år sedan
01-Core Update image maintainer 1 år sedan
02-Extensions Use correct parent image 1 år sedan
.gitignore Add .gitignore 1 år sedan
Makefile Initial commit 1 år sedan
README.md Update the readme 1 år sedan

README.md

Docker Apache Images

Apache images built specifically for WordPress and PHP development.

This project is a fork of a project I originally built for UF Health.