Apache images for Docker WordPress development based off images I originally built for UF Health.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
 
Chris Wiegman ebd3a6a482
Add .gitignore
1 rok temu
01-Core Update image maintainer 1 rok temu
02-Extensions Use correct parent image 1 rok temu
.gitignore Add .gitignore 1 rok temu
Makefile Initial commit 1 rok temu
README.md Update the readme 1 rok temu

README.md

Docker Apache Images

Apache images built specifically for WordPress and PHP development.

This project is a fork of a project I originally built for UF Health.