Apache images for Docker WordPress development based off images I originally built for UF Health.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
 

7 wiersze
108 B

SUBDIRS = $(sort $(dir $(wildcard */.)))
all: $(SUBDIRS)
$(SUBDIRS):
$(MAKE) -C $@
.PHONY: all $(SUBDIRS)