Apache images for Docker WordPress development based off images I originally built for UF Health.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Deze repo is gearchiveerd. U kunt bestanden bekijken en het klonen, maar niet pushen of problemen/pull-requests openen.
 
 
Chris Wiegman a5a096e86b
Update image maintainer
1 jaar geleden
..
certs Initial commit 1 jaar geleden
Dockerfile Update image maintainer 1 jaar geleden
Makefile Update makefile targets 1 jaar geleden
vhost.conf Initial commit 1 jaar geleden