Apache images for Docker WordPress development based off images I originally built for UF Health.
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
Це архівний репозитарій. Ви можете переглядати і клонувати файли, але не можете робити пуш або відкривати питання/запити.
 
 

28 рядки
732 B

<VirtualHost *:80>
ProxyPassMatch ^/(.*\.php(/.*)?)$ fcgi://phpfpm:9000/var/www/html/$1
DocumentRoot /var/www/html
ErrorLog /var/log/apache2/error.log
CustomLog /var/log/apache2/access.log common
<Directory /var/www/html>
AllowOverride All
</Directory>
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
ProxyPassMatch ^/(.*\.php(/.*)?)$ fcgi://phpfpm:9000/var/www/html/$1
DocumentRoot /var/www/html
ErrorLog /var/log/apache2/error.log
CustomLog /var/log/apache2/access.log common
<Directory /var/www/html>
AllowOverride All
</Directory>
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key
</VirtualHost>