Apache images for Docker WordPress development based off images I originally built for UF Health.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Den här utvecklingskatalogen är arkiverad. Du kan se filer och klona katalogen, men inte öppna ärenden eller genomföra push- eller pull-förfrågningar.
 
 

28 rader
732 B

<VirtualHost *:80>
ProxyPassMatch ^/(.*\.php(/.*)?)$ fcgi://phpfpm:9000/var/www/html/$1
DocumentRoot /var/www/html
ErrorLog /var/log/apache2/error.log
CustomLog /var/log/apache2/access.log common
<Directory /var/www/html>
AllowOverride All
</Directory>
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
ProxyPassMatch ^/(.*\.php(/.*)?)$ fcgi://phpfpm:9000/var/www/html/$1
DocumentRoot /var/www/html
ErrorLog /var/log/apache2/error.log
CustomLog /var/log/apache2/access.log common
<Directory /var/www/html>
AllowOverride All
</Directory>
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key
</VirtualHost>