Apache images for Docker WordPress development based off images I originally built for UF Health.
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.
Repozitorijs ir arhivēts. Tam var aplūkot failus un to var klonēt, bet nevar iesūtīt jaunas izmaiņas, kā arī atvērt jaunas problēmas/izmaiņu pieprasījumus.
 
 

28 rindas
732 B

<VirtualHost *:80>
ProxyPassMatch ^/(.*\.php(/.*)?)$ fcgi://phpfpm:9000/var/www/html/$1
DocumentRoot /var/www/html
ErrorLog /var/log/apache2/error.log
CustomLog /var/log/apache2/access.log common
<Directory /var/www/html>
AllowOverride All
</Directory>
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
ProxyPassMatch ^/(.*\.php(/.*)?)$ fcgi://phpfpm:9000/var/www/html/$1
DocumentRoot /var/www/html
ErrorLog /var/log/apache2/error.log
CustomLog /var/log/apache2/access.log common
<Directory /var/www/html>
AllowOverride All
</Directory>
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key
</VirtualHost>