A WordPress theme I used to use on www.chriswiegman.com.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Bu depo arşivlendi. Dosyaları görüntüleyebilir ve klonlayabilirsiniz ama işlem gönderemez ve konu/değişiklik isteği açamazsınız.
 
 
 
Chris Wiegman 7393cb81cb
Version bump
1 yıl önce
assets Fix font path 1 yıl önce
includes/functions version bump and remove obsolete CDN 1 yıl önce
template-parts mode phpcs fixes 2 yıl önce
tests Switch to WordPress core theme tests. 2 yıl önce
.gitattributes Add remaining ignores 3 yıl önce
.gitignore ignore .vscode folder 2 yıl önce
.jshintrc Heavy refactoring 4 yıl önce
.travis.yml remove unneeded tests and upgrade to PHP 7.2 2 yıl önce
404.php Clean up code for coding standards 2 yıl önce
Gruntfile.js Remove content types from theme 2 yıl önce
archive.php Don't double-display the title 2 yıl önce
comments.php Remove obsolete comment 2 yıl önce
composer.json Update composer dependencies 1 yıl önce
composer.lock Update composer dependencies 1 yıl önce
footer.php fix phpcs error 2 yıl önce
functions.php Version bump 1 yıl önce
header.php More autoformmating for standards. 2 yıl önce
home.php More autoformmating for standards. 2 yıl önce
index.php More autoformmating for standards. 2 yıl önce
package-lock.json npm update 2 yıl önce
package.json Update npm packages 2 yıl önce
phpcs.xml ignore css files 2 yıl önce
phpunit.xml Cleanup code tools 2 yıl önce
readme.md Fix title in readme 3 yıl önce
screenshot.png Initial commit 6 yıl önce
search.php minor code standards fixes 2 yıl önce
sidebar.php Revert "Remove existing sidebar code" 3 yıl önce
single.php more template simplification 2 yıl önce
style.css Version bump 1 yıl önce

readme.md

ChrisWiegman.com Build Status

The Primary theme for www.ChrisWiegman.com.