A WordPress theme I used to use on www.chriswiegman.com.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Den här utvecklingskatalogen är arkiverad. Du kan se filer och klona katalogen, men inte öppna ärenden eller genomföra push- eller pull-förfrågningar.
 
 
 
Chris Wiegman 7393cb81cb
Version bump
1 år sedan
assets Fix font path 1 år sedan
includes/functions version bump and remove obsolete CDN 1 år sedan
template-parts mode phpcs fixes 2 år sedan
tests Switch to WordPress core theme tests. 2 år sedan
.gitattributes Add remaining ignores 3 år sedan
.gitignore ignore .vscode folder 2 år sedan
.jshintrc Heavy refactoring 4 år sedan
.travis.yml remove unneeded tests and upgrade to PHP 7.2 2 år sedan
404.php Clean up code for coding standards 2 år sedan
Gruntfile.js Remove content types from theme 2 år sedan
archive.php Don't double-display the title 2 år sedan
comments.php Remove obsolete comment 2 år sedan
composer.json Update composer dependencies 1 år sedan
composer.lock Update composer dependencies 1 år sedan
footer.php fix phpcs error 2 år sedan
functions.php Version bump 1 år sedan
header.php More autoformmating for standards. 2 år sedan
home.php More autoformmating for standards. 2 år sedan
index.php More autoformmating for standards. 2 år sedan
package-lock.json npm update 2 år sedan
package.json Update npm packages 2 år sedan
phpcs.xml ignore css files 2 år sedan
phpunit.xml Cleanup code tools 2 år sedan
readme.md Fix title in readme 3 år sedan
screenshot.png Initial commit 6 år sedan
search.php minor code standards fixes 2 år sedan
sidebar.php Revert "Remove existing sidebar code" 3 år sedan
single.php more template simplification 2 år sedan
style.css Version bump 1 år sedan

readme.md

ChrisWiegman.com Build Status

The Primary theme for www.ChrisWiegman.com.