A WordPress theme I used to use on www.chriswiegman.com.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
 
 
Chris Wiegman 7393cb81cb
Version bump
1 rok temu
assets Fix font path 1 rok temu
includes/functions version bump and remove obsolete CDN 1 rok temu
template-parts mode phpcs fixes 2 lat temu
tests Switch to WordPress core theme tests. 2 lat temu
.gitattributes Add remaining ignores 3 lat temu
.gitignore ignore .vscode folder 2 lat temu
.jshintrc Heavy refactoring 4 lat temu
.travis.yml remove unneeded tests and upgrade to PHP 7.2 2 lat temu
404.php Clean up code for coding standards 2 lat temu
Gruntfile.js Remove content types from theme 2 lat temu
archive.php Don't double-display the title 2 lat temu
comments.php Remove obsolete comment 2 lat temu
composer.json Update composer dependencies 1 rok temu
composer.lock Update composer dependencies 1 rok temu
footer.php fix phpcs error 2 lat temu
functions.php Version bump 1 rok temu
header.php More autoformmating for standards. 2 lat temu
home.php More autoformmating for standards. 2 lat temu
index.php More autoformmating for standards. 2 lat temu
package-lock.json npm update 2 lat temu
package.json Update npm packages 2 lat temu
phpcs.xml ignore css files 2 lat temu
phpunit.xml Cleanup code tools 2 lat temu
readme.md Fix title in readme 3 lat temu
screenshot.png Initial commit 6 lat temu
search.php minor code standards fixes 2 lat temu
sidebar.php Revert "Remove existing sidebar code" 3 lat temu
single.php more template simplification 2 lat temu
style.css Version bump 1 rok temu

readme.md

ChrisWiegman.com Build Status

The Primary theme for www.ChrisWiegman.com.