A WordPress theme I used to use on www.chriswiegman.com.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Deze repo is gearchiveerd. U kunt bestanden bekijken en het klonen, maar niet pushen of problemen/pull-requests openen.
 
 
 
Chris Wiegman 7393cb81cb
Version bump
1 jaar geleden
assets Fix font path 1 jaar geleden
includes/functions version bump and remove obsolete CDN 1 jaar geleden
template-parts mode phpcs fixes 2 jaren geleden
tests Switch to WordPress core theme tests. 2 jaren geleden
.gitattributes Add remaining ignores 3 jaren geleden
.gitignore ignore .vscode folder 2 jaren geleden
.jshintrc Heavy refactoring 4 jaren geleden
.travis.yml remove unneeded tests and upgrade to PHP 7.2 2 jaren geleden
404.php Clean up code for coding standards 2 jaren geleden
Gruntfile.js Remove content types from theme 2 jaren geleden
archive.php Don't double-display the title 2 jaren geleden
comments.php Remove obsolete comment 2 jaren geleden
composer.json Update composer dependencies 1 jaar geleden
composer.lock Update composer dependencies 1 jaar geleden
footer.php fix phpcs error 2 jaren geleden
functions.php Version bump 1 jaar geleden
header.php More autoformmating for standards. 2 jaren geleden
home.php More autoformmating for standards. 2 jaren geleden
index.php More autoformmating for standards. 2 jaren geleden
package-lock.json npm update 2 jaren geleden
package.json Update npm packages 2 jaren geleden
phpcs.xml ignore css files 2 jaren geleden
phpunit.xml Cleanup code tools 2 jaren geleden
readme.md Fix title in readme 3 jaren geleden
screenshot.png Initial commit 6 jaren geleden
search.php minor code standards fixes 2 jaren geleden
sidebar.php Revert "Remove existing sidebar code" 3 jaren geleden
single.php more template simplification 2 jaren geleden
style.css Version bump 1 jaar geleden

readme.md

ChrisWiegman.com Build Status

The Primary theme for www.ChrisWiegman.com.