A WordPress theme I used to use on www.chriswiegman.com.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Tento repozitář je archivovaný. Můžete prohlížet soubory, klonovat, ale nemůžete nahrávat a vytvářet nové úkoly a požadavky na natažení.
 
 
 
 
 
 
Chris Wiegman ad1addefe0
Merge branch 'develop'
před 1 rokem
assets Fix font path před 1 rokem
includes/functions version bump and remove obsolete CDN před 1 rokem
template-parts mode phpcs fixes před 1 rokem
tests Switch to WordPress core theme tests. před 2 roky
.gitattributes Add remaining ignores před 3 roky
.gitignore ignore .vscode folder před 2 roky
.jshintrc Heavy refactoring před 4 roky
.travis.yml remove unneeded tests and upgrade to PHP 7.2 před 1 rokem
404.php Clean up code for coding standards před 2 roky
Gruntfile.js Remove content types from theme před 1 rokem
archive.php Don't double-display the title před 1 rokem
comments.php Remove obsolete comment před 1 rokem
composer.json Update composer dependencies před 1 rokem
composer.lock Update composer dependencies před 1 rokem
footer.php fix phpcs error před 1 rokem
functions.php Version bump před 1 rokem
header.php More autoformmating for standards. před 2 roky
home.php Lots of cleanup před 2 roky
index.php Lots of cleanup před 2 roky
package-lock.json npm update před 1 rokem
package.json Update npm packages před 1 rokem
phpcs.xml ignore css files před 1 rokem
phpunit.xml Cleanup code tools před 1 rokem
readme.md Fix title in readme před 2 roky
screenshot.png Initial commit před 5 roky
search.php minor code standards fixes před 1 rokem
sidebar.php Refactor normal templates před 4 roky
single.php more template simplification před 1 rokem
style.css Version bump před 1 rokem

readme.md

ChrisWiegman.com Build Status

The Primary theme for www.ChrisWiegman.com.