A WordPress theme I used to use on www.chriswiegman.com.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
 
 

30 wiersze
710 B

{
"name": "ChrisWiegman/chriswiegman-theme",
"description": "The theme for chriswiegman.com.",
"type": "wordpress-theme",
"homepage": "https://www.chriswiegman.com/",
"license": "GPLv2.0+",
"authors": [
{
"name": "Chris Wiegman",
"email": "chris@wiegman.us",
"homepage": "https://www.chriswiegman.com/",
"role": "Developer"
}
],
"minimum-stability": "dev",
"require": {
"php": ">=7.2"
},
"post-install-cmd": [
"wp-enforcer"
],
"post-update-cmd": [
"wp-enforcer"
],
"require-dev": {
"wp-cli/wp-cli": "^2.0",
"phpunit/phpunit": "7.4.*",
"stevegrunwell/wp-enforcer": "dev-master"
}
}