A WordPress theme I used to use on www.chriswiegman.com.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
 
 
Chris Wiegman b3b0138f51
Fix font path
1 rok temu
..
css/sass Fix font path 1 rok temu
font Update iconfonts 3 lat temu
js/src Remove content types from theme 2 lat temu